Tineidae

→ Cliquer sur pour visualiser la carte de répartition
→ Cliquer sur la photo ou le nom de la tribu ou de sous-tribu pour visualiser toutes les photos du genre, de la tribu ou de la sous-tribu
→ Cliquer Chenille pour voir le(s) chenille(s) – Chrysalide pour la chrysalide

Tortricidae Latreille, 1802

Sous-famille (sub-family) – Espèce (sans photo(s)) ou

Espèce (Mon inventaire en photo(s))

Amorbia helioxantha Meyrick, 1917
Argyroploce platyzona Meyrick, 1917
Auratonota pharata Brown, 2006
Cacocharis cymotoma Meyrick, 1917
Cuproxena chelograpta (Meyrick, 1917)
Cydia nomaea Meyrick, 1917
Eriosocia guttifera (Meyrick, 1913)
Homona biscutata Meyrick, 1913
Lorita scarificata (Meyrick, 1917)
Monortha corusca (Meyrick, 1912)
Monortha illaqueata (Meyrick, 1917)
Omiostola gerda (Busck, 1911)
Platynota illuminata Meyrick, 1917
Platynota subacida Meyrick, 1917