Archives par mot-clé : Guyane

Riodinidae – Guyane Française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de
Mr Philippe Collet

– Mise à jour le 17 XII 2020

Site incontournable de Mr Philippe Collet : Papillons de Guyane – Riodinidae

Publication : Jean-Yves Gallard : Les Riodinidae de Guyane

Riodinidae de Guyane Française a déterminer … aucun au 17 XII 2020

Riodinidae Grote, 1897 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Sous-famille : , Genre (1): Pseudolivendula
Sous-famille : Euselasiinae, Genre (2): Euselasia, Methone
Sous-famille : Riodininae, Genre (83): Adelotypa, Alesa, Amarynthis, Ancyluris, Anteros, Archaeonympha, Argyrogrammana, Aricoris, Baeotis, Callistium, Calospila, Calydna, Caria, Cariomothis, Catocyclotis, Chalodeta, Chamaelimnas, Charis, Chimastrum, Chorinea, Colaciticus, Comphotis, Cremna, Cyrenia, Dachetola, Detritivora, Dysmathia, Echenais, Emesis, Esthemopsis, Eunogyra, Eurybia, Hallonympha, Harveyope, Helicopis, Hyphilaria, Isapis, Ithomeis, Ithomiola, Juditha, Lasaia, Lemonias, Leucochimona, Livendula, Lyropteryx, Melanis, Menander, Mesene, Mesophthalma, Mesosemia, Metacharis, Monethe, Mycastor, Napaea, Notheme, Nymphidium, Ourocnemis, Pachythone, Panara, Panaropsis, Pandemos, Parcella, Periplacis, Perophthalma, Phaenochitonia, Pheles, Pirascca, Rhetus, Riodina, Rodinia, Roeberella, Sarota, Semomesia, Setabis, Stalachtis, Symmachia, Synargis, Syrmatia, Themone, Theope, Thisbe, Xenandra, Zelotaea

Pieridae – Guyane Française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de
– –

– Mise à jour le 11 X 2020

Site incontournable de Mr Philippe Collet : Papillons de Guyane – Pieridae

Pieridae de Guyane Française a déterminer …

Sous-famille : Coliadinae, Genre :Anteos, Aphrissa, Eurema, Leucidia, Phoebis, Pyrisitia, Rhabdodryas
Sous-famille : Dismorphiinae, Genre : Dismorphia, Enantia, Moschoneura, Patia
Sous-famille : Pierinae, Genre : Archonias, Ascia, Ganyra, Glutophrissa, Itaballia, Melete, Perrhybris

Hesperiidae – Guyane Française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de
Mr Philippe Collet

– Mise à jour le 14 IX 2017

Site incontournable de Mr Philippe Collet : Papillons de Guyane – Hesperiidae

Hesperiidae de Guyane Française a déterminer …

Hesperiidae  – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Sous-famille : Eudaminae

Genre : Aguna, Astraptes, Augiades, Aurina, Autochton, Bungalotis, Cabirus, Calliades, Cephise, Chioides, Chrysoplectrum, Cogia, Drephalys, Dyscophellus, Ectomis, Entheus, Euriphellus, Hyalothyrus, Hypocryptothrix, Marela, Narcosius, Nascus, Nerula, Nicephellus, Oileides, Phanus, Phareas, Phocides, Polygonus, Polythrix, Porphyrogenes, Pseudonascus, Ridens, Salatis, Sarmientoia, Spathilepia, Tarsoctenus, Telemiades, Typhedanus, Udranomia, Urbanus, Venada

Sous-famille : Hesperiinae

Genre : Aides, Anatrytone, Anthoptus, Apaustus, Argon, Arita, Aroma, Arotis, Artines, Callimormus, Calpodes, Carystoides, Carystus, Cobalopsis, Cobalus, Conga, Copaeodes, Corticea, Cravera, Cymaenes, Cynea, Damas, Decinea, Dubiella, Ebusus, Enosis, Euphyes, Eutocus, Eutychide, Flaccilla, Hylephila, Joanna, Jongiana, Justinia, Lento, Lerema, Ludens, Lycas, Lychnuchus, Methionopsis, Metron, Mnaseas, Mnasilus, Mnasitheus, Moeris, Moeros, Molo, Morys, Mucia, Naevolus, Nastra, Neoxeniades, Niconiades, Nyctelius, Onophas, Orphe, Orses, Orthos, Oxynthes, Panoquina, Papias, Paracarystus, Parphorus, Penicula, Perichares, Phanes, Phemiades, Phlebodes, Polites, Pompeius, Propapias, Propertius, Pyrrhopygopsis, Quasimellana, Quinta, Remella, Saliana, Saturnus, Sodalia, Styriodes, Synapte, Talides, Tellona, Thargella, Thespieus, Thoon, Thracides, Tigasis, Tirynthoides, Tisias, Turesis, Vacerra, Vehilius, Venas, Vertica, Vettius, Vinius, Virga, Wallengrenia, Xeniades, Zenis

Sous-famille : Pyrginae

Genre : Achlyodes, Aethilla, Anastrus, Antigonus, Aspitha, Azonax, Camptopleura, Carrhenes, Celaenorrhinus, Charidia, Chiomara, Clito, Cornuphallus, Croniades, Cycloglypha, Cyclosemia, Eantis, Ebrietas, Elbella, Epargyreus, Eracon, Gesta, Gindanes, Gorgythion, Grais, Gunayan, Helias, Heliopetes, Iliana, Jemadia, Mictris, Milanion, Morvina, Mylon, Myrinia, Mysarbia, Myscelus, Mysoria, Nisoniades, Onenses, Ouleus, Paches, Pachyneuria, Paramimus, Parelbella, Passova, Pellicia, Plumbago, Polyctor, Potamanaxas, Proteides, Protelbella, Pseudodrephalys, Pyrgus, Pyrrhopyge, Pythonides, Quadrus, Sophista, Sostrata, Speculum, Spioniades, Staphylus, Timochreon, Tosta, Trina, Viola, Xenophanes, Yanguna, Zera

Fulgoridae

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le 27 III 2018

Fulgoridae de Guyane Française a déterminer …

Fulgoridae Latreille, 1820 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)
Apheninae
Aracynthus loicmatilei Bourgoin & Soulier-Perkins, 2001
Aracynthus sanguineus (Olivier, 1791)
3949D 3948D
Artacie dufourii (Signoret, 1858)
Dilobura corticina (Burmeister, 1835)
Echetra abrahami Distant, 1920
Echetra modesta Distant, 1920
Echetra nebulosa Stål, 1863
Enchophora maculata O’Brien, 1988
3765D
Enchophora prasina Gerstäcker, 1895
Enchophora pyrrocrypta Walker, 1851
Enchophora recurva (Olivier, 1791)
Enchophora tuberculata (Olivier, 1791)
Episcius guianensis Nast, 1950
Flatolystra basalis Nast, 1950
Flatolystra bisinuata Nast, 1950
Flatolystra distincta Nast, 1950
Flatolystra verrucosa (Stål, 1859)
Flatolystra ypsilon Nast, 1950
3858D
Neocynthus champenoisi Bleuzen & Porion, 2004
Neocynthus crassus Nast, 1950
5846D
Fulgorinae
Cathedra serrata (Fabricius, 1781)
4504
Diareusa annularis (Olivier, 1791)
3769D
Enhydria brachialis (Stål, 1862)
Enhydria brachialis longicornuta Lallemand, 1960
Enhydria tessellata (Walker, 1851)
Fulgora laternaria (Linnaeus, 1758)
2897D
Odontoptera carrenoi Signoret, 1849
2904D
Odontoptera toulgoeti Bourgoin & O’Brien, 1994
Phrictus diadema (Linnaeus, 1767)
2898D
Phenacinae
Phenax variegata (Olivier, 1791)
Pterodictya reticularis (Olivier, 1791)
4049D
Poiocerinae
Aburia coleoptrata (Gerstäcker, 1860)
Aburia olivacea (Blanchard, 1845)
Acraephia perspicillata (Fabricius, 1781)
Calyptoproctus aridus Stål, 1869
Calyptoproctus coloratus Distant, 1906
5961D
Calyptoproctus elegans (Olivier, 1791)
Calyptoproctus stigma (Fabricius, 1803)
Japetus tostus (Stäl,1859)
1498D
Kutariana jassaoides Nast, 1950
Learcha sponsa Stål, 1863
Lystra lanata (Linnaeus, 1758)
5845D
Lystra pulverulenta (Olivier, 1791)
Oeagra lugubris (Perty, 1833)
Paralystra emma White, 1846
4180D
Paralystra florenciana Porion, 1994
Scaralis nigronotata Stål, 1863
3048D
Scaralis picta (Germar, 1830)
Scaralis semilimpida (Walker, 1851)
Scaralis spectabilis Walker, 1858
Scaralis versicolor Distant, 1906
Tabocasa lineata (Walker, 1858)

Scoliopteryginae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Scoliopteryginae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Scoliopteryginae Herrich-Schäffer, 1852 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Alabama, Anomis

Scolecocampinae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le 06 XI 2020

Scolecocampinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Scolecocampinae Grote, 1883 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Herminodes, Hyamia, Juncaria, Phobolosia, Poena, Rhamnocampa, Rhododactyla, Scolecocampa

Rivulinae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Rivulinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Rivulinae Grote, 1895 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Prosoparia

Pangraptinae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Pangraptinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Pangraptinae Grote, 1882 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Dectocraspedon, Diagrapta, Dysglyptogona, Oroscopa, Trogogonia