Archives par mot-clé : Moth

Calpinae-Guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Calpinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Calpinae Boisduval, 1840 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Abolla, Adyroma, Argidia, Arugisa, Boryza, Boryzops, Catamelas, Cecharismena, Ceroctena, Ceromacra, Chamyna, Cladenia, Clapra, Clapronia, Coenobela, Coeriana, Cryptochrostis, Cryptochrysa, Ctypansa, Cyclopis, Dialithis, Dolichosomastis, Drepanoblemma, Drepanoperas, Dyomyx, Edyma, Empelathra, Ensipia, Ephyrodes, Epidromia, Epitausa, Erebostrota, Eromidia, Eudocima, Eudyops, Eutrinita, Ferenta, Freilla, Gabara, Gabyna, Gigia, Glenopteris, Gonagyra, Goniapteryx, Goniohelia, Gonodonta, Gonuris, Gorgone, Gracilopsis, Graphigona, Habershonia, Helia, Hemeroblemma, Hemicephalis, Herpoperasa, Heteropygas, Hypocala, Ilsea, Ipnista, Isogona, Itomia, Kakopoda, Latebraria, Lephana, Lesmone, Letis, Macrodes, Manbuta, Massala, Mazacyla, Melipotis, Metalectra, Metallata, Metaprosphera, Mopothila, Obroatis, Oraesia, Orodesma, Ostha, Pachyplastis, Pangrapta, Parachabora, Parachaea, Paralectra, Pelodesis, Peteroma, Phaeoblemma, Pharga, Phycoma, Pitara, Plynteria, Polygnamptia, Polygoniodes, Prorivula, Pseudbarydia, Pseudophisma, Pseudyrias, Pterhemia, Radara, Renodes, Selenisa, Smyra, Sosxetra, Syllectra, Tephrinops, Tetrisia, Thermesia, Thyridospila, Thysania, Triommatodes, Tyrissa, Vogia, Xanthostha

Boletobiinae-Guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le

Boletobiinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Erebidae – Boletobiinae Grote, 1895

Genre : Eublemma, Ommatochila
 1. Eublemma cinnamomea (Herrich-Schäffer, 1868)
 2. Eublemma deliciosa (Möschler, 1880)
 3. Ommatochila mundula (Zeller, 1872)
 4. Ommatochila plumbealis (Walker, 1866)

Anobinae-Guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le 22/04/2020

Anobinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Erebidae – Anobinae Holloway, 2005 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Anoba, Banania, Deinopa

Liste des espèces

 1. Anoba firmalis (Guenée, 1854)
 2. Anoba flavilinea Hampson, 1926
 3. Baniana gyas Schaus, 1914
 4. Baniana helle Schaus, 1914
 5. Baniana herceus Schaus, 1914
 6. Baniana inaequalis (Schaus, 1914)
 7. Baniana nephele Schaus, 1914
 8. Baniana ostia Druce, 1898
 9. Baniana pastoria Schaus, 1911
 10. Baniana phruxus Schaus, 1914
 11. Baniana punctifera Dognin, 1912
 12. Baniana serpens Schaus, 1914
 13. Baniana strigata Schaus, 1911
 14. Baniana veluta Schaus, 1901
 15. Baniana ypita Schaus, 1901
 16. Deinopa delinquens (Walker, 1858)
 17. Deinopa directa (Walker, 1862)
 18. Deinopa erecta (Walker, 1862)
 19. Deinopa holophaea Hampson, 1926
 20. Deinopa percara (Walker, 1858)
 21. Deinopa signiplena (Walker, 1862)

Erebinae-guyane française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le 15 V 2020

Erebinae de Guyane Française a déterminer … (aucun à ce jour)

Erebinae Leach, 1815 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Genre : Acanthodica, Achaea, Agyra, Amabela, Amolita, Anorena, Antapistis, Arsaciodes, Ascalapha, Asymbletia, Ateneria, Athyrma, Calyptis, Celiptera, Coenipeta, Cymosafia, Discosema, Dysgonia, Euclystis, Hypogrammodes, Metria, Mimophisma, Mocis, Nymbis, Ocalaria, Ophisma, Parargidia, Perasia, Poaphila, Ptichodis, Ramphia, Tolnaodes, Ypsora, Zale

Geometridae-Guyane Française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le 20 XI 2020

Geometridae de Guyane Française a déterminer …

Geometridae (Leach, 1815) – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Sous-famille : -, Iridopsis,

Sous-famille : Desmobathrinae, Genre Dolichoneura, Entogonia, Leptoctenopsis, Ophiogramma, Pycnoneura

Sous-famille : EnnominaeGenre : Aventiopsis, Ballantiophora, Berberodes, Betulodes, Bryoptera, Cimicodes, Cyclomia, Epimecis, Erastria, Euclysia, Eusarca, Eutomopepla, Glena, Gyostega, Hemiphricta, Herbita, Hymenomima, Ischnopteris, Isochromodes, Leuciris, Lomographa, Macaria, Melanchroia, Melanolophia, Microgonia, Mimomma, Mimophyle, Minyolophia, Mychonia, Nematocampa, Neoblasta, Neofidonia, Nepheloleuca, Odysia, Ophthalmoblysis, Opisthoxia, Oxydia, Palyas, Paragonia, Patalene, Perigramma, Perissopteryx, Pero, Phaludia, Phrygionis, Phyle, Physocleora, Polla, Pyrinia, Rhomboptila, Semiothisa, Sericoptera, Simopteryx, Sphacelodes, Tetragonodes, Thyrinteina, Thysanopyga, Trotogonia, Trotopera

Sous-famille : GeometrinaeGenre : Chavarriella, Chloropteryx, Lissochlora, Lophochorista, Neagathia, Nemoria, Oospila, Pachycopsis, Phrudocentra, Pyrochlora, Rhodochlora, Synchlora, Tachychlora, Tachyphyle

Sous-famille : LarentiinaeGenre : Crocypus, Dyspteris, Eois, Eudulophasia, Eupithecia, Rheumaptera, Rhopalodes

Sous-famille : Oenochrominae, Genre : Ametris, Ergavia

Sous-famille : Sterrhinae Genre : Aphanophleps, Cyclophora, Dithecodes, Eumacrodes, Haemalea, Hemipterodes, Idaea, Leptostales, Lipotaxia, Lobocleta, Neothysanis, Odontoptila, Pleuroprucha, Pseudasellodes, Ptychamalia, Scopula, Semaeopus, Smicropus, Tricentra, Tricentrogyna, Xanthyris, Zalissolepis

Pyralidae

→ Cliquer sur pour visualiser la carte de répartition
→ Cliquer sur la photo ou le nom de la tribu ou de sous-tribu pour visualiser toutes les photos du genre, de la tribu ou de la sous-tribu
→ Cliquer Chenille pour voir le(s) chenille(s) – Chrysalide pour la chrysalide

Pyralidae Latreille, 1809

Sous-famille (sub-family) – Espèce (sans photo(s)) ou

Espèce (Mon inventaire en photo(s))

Accinctapubes albifasciata (Druce, 1902)
Accinctapubes chionophoralis (Hampson, 1906)
Cryptoses rufipictus Bradley, 1982
Difundella corynophora Dyar, 1914
Exguiana postflavida (Dyar, 1923)

Pterophoridae

→ Cliquer sur pour visualiser la carte de répartition
→ Cliquer sur la photo ou le nom de la tribu ou de sous-tribu pour visualiser toutes les photos du genre, de la tribu ou de la sous-tribu
→ Cliquer Chenille pour voir le(s) chenille(s) – Chrysalide pour la chrysalide

Pterophoridae Latreille, 1802

Sous-famille (sub-family) – Espèce (sans photo(s)) ou

Espèce (Mon inventaire en photo(s))

Sphenarches anisodactylus (Walker, 1864)

Oecophoridae-Guyane Française

→ Cliquer sur pour visualiser la carte de répartition
→ Cliquer sur la photo ou le nom de la tribu ou de sous-tribu pour visualiser toutes les photos du genre, de la tribu ou de la sous-tribu
→ Cliquer Chenille pour voir le(s) chenille(s) – Chrysalide pour la chrysalide

Oecophoridae Bruand, 1851

Sous-famille (sub-family) – Espèce (sans photo(s)) ou

Espèce (Mon inventaire en photo(s))

Eomichla irenella (Busck, 1911)
Eomichla maroniella (Busck, 1911)
Eomichla notandella (Busck, 1911)
Eomichla nummulata Meyrick, 1916
Eomichla xystidota Meyrick, 1918
Falculina antitypa Meyrick, 1917
Falculina kasyi Duckworth, 1966
Falculina lepidota Meyrick, 1916
Gonionota anisodes (Meyrick, 1916)
Gonionota dryodesma (Meyrick, 1916)
Gonionota eremia Clarke, 1971
Lethata anophthalma (Meyrick, 1931)
Loxotoma elegans Zeller, 1854

Gelechiidae

Cliquer sur pour visualiser la carte de répartition
→ Cliquer sur la photo ou le nom de la tribu ou de sous-tribu pour visualiser toutes les photos du genre, de la tribu ou de la sous-tribu
→ Cliquer Chenille pour voir le(s) chenille(s) – Chrysalide pour la chrysalide

Gelechiidae Stainton, 1854

Sous-famille (sub-family) – Espèce (sans photo(s)) ou

Espèce (Mon inventaire en photo(s))

Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)