Geometridae-Guyane Française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le 20 XI 2020

Geometridae de Guyane Française a déterminer …

Geometridae (Leach, 1815) – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Sous-famille : -, Iridopsis,

Sous-famille : Desmobathrinae, Genre Dolichoneura, Entogonia, Leptoctenopsis, Ophiogramma, Pycnoneura

Sous-famille : EnnominaeGenre : Aventiopsis, Ballantiophora, Berberodes, Betulodes, Bryoptera, Cimicodes, Cyclomia, Epimecis, Erastria, Euclysia, Eusarca, Eutomopepla, Glena, Gyostega, Hemiphricta, Herbita, Hymenomima, Ischnopteris, Isochromodes, Leuciris, Lomographa, Macaria, Melanchroia, Melanolophia, Microgonia, Mimomma, Mimophyle, Minyolophia, Mychonia, Nematocampa, Neoblasta, Neofidonia, Nepheloleuca, Odysia, Ophthalmoblysis, Opisthoxia, Oxydia, Palyas, Paragonia, Patalene, Perigramma, Perissopteryx, Pero, Phaludia, Phrygionis, Phyle, Physocleora, Polla, Pyrinia, Rhomboptila, Semiothisa, Sericoptera, Simopteryx, Sphacelodes, Tetragonodes, Thyrinteina, Thysanopyga, Trotogonia, Trotopera

Sous-famille : GeometrinaeGenre : Chavarriella, Chloropteryx, Lissochlora, Lophochorista, Neagathia, Nemoria, Oospila, Pachycopsis, Phrudocentra, Pyrochlora, Rhodochlora, Synchlora, Tachychlora, Tachyphyle

Sous-famille : LarentiinaeGenre : Crocypus, Dyspteris, Eois, Eudulophasia, Eupithecia, Rheumaptera, Rhopalodes

Sous-famille : Oenochrominae, Genre : Ametris, Ergavia

Sous-famille : Sterrhinae Genre : Aphanophleps, Cyclophora, Dithecodes, Eumacrodes, Haemalea, Hemipterodes, Idaea, Leptostales, Lipotaxia, Lobocleta, Neothysanis, Odontoptila, Pleuroprucha, Pseudasellodes, Ptychamalia, Scopula, Semaeopus, Smicropus, Tricentra, Tricentrogyna, Xanthyris, Zalissolepis