Notodontidae-Guyane Française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


Notodontidae de Guyane Française a déterminer …

Mise à jour le 25 XI 2020

Notodontidae Stephens, 1829 – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Sans sous-famille, Genre : Arhacia, Arpema, Azaxia, Chadisrochroa, Chliaroides, Drugera, Dugonia, Dunama, Dyasia, Eragisa, Eudmoe, Euharpyia, Eumaschane, Eunotela, Euphastia, Euxoga, Goaxis, Gopha, Hamidonta, Hardingia, Kalkoma, Kaseria, Kindleya, Kurtia, Lemairegisa, Lirimiris, Lobeza, Lusura, Lysana, Magava, Malupa, Mashane, Moresa, Naduna, Naprepa, Navarcostes, Nesebra, Nesebroides, Patawella, Pauluma, Phasdrera, Phastia, Phedosia, Pontala, Pseudophastia, Psilacron, Salluca, Schausiplusia, Tachuda, Tagela, Talmeca, Trumanda

Sous-famille: Cerurinae, Genre : Cerura

Sous-famille : Dioptinae, Genre : Cacolyces, Cleptophasia, Dioptis, Ephialtias, Erbessa, Getta, Josia, Lyces, Myonia, Oricia, Phaeochlaena, Phavaraea, Phintia, Polyptychia, Scotura, Zunacetha

Sous-famille : Disphraginae, Genre : Amaricampa, Disphragis, Disphragisella, Farigia, Goodgeria, Hemipecteros, Pamcoloma, Parare, Porionella, Rhudara, Sericochroa, Toulgoetigia, Trichomaplata

Sous-famille : Dudusinae, Genre : Crinodes

Sous-famille : Hapigiinae, Genre : Hapigia, Hapigiodes

Sous-famille : Hemiceratinae, Genre : Aneragisa, Anita, Antaea, Antiopha, Anurocampa, Apela, Canodia, Chliara, Colax, Euhemiceras, Hemiceras, Rhapigia, Schizura

Sous-famille : Heterocampinae, Genre : Boriza, Dicentria, Malocampa, Rhuda, Rosema

Sous-famille : Notodontinae, Genre : Chadisra, Peroara

Sous-famille : Nystaleinae, Genre : Ankale, Bardaxima, Calledema, Dasylophia, Edema, Elasmia, Elymiotis, Hippia, Kryptokalos, Lepasta, Lyricinus, Marthula, Notoplusia, Nystalea, Pentobesa, Proelymiotis, Strophocerus

Sous-famille : Rifarginae, Genre : Draudtargia, Rifargia