Archives par mot-clé : Geometridae

Geometridae-Guyane Française

Cette page n’aurait pas pu exister sans la contribution (identifications & vérifications) de


– Mise à jour le 20 XI 2020

Geometridae de Guyane Française a déterminer …

Geometridae (Leach, 1815) – (Cliquer sur l’image pour visualiser toutes les photos disponibles des espèces de mon inventaire)

Sous-famille : -, Iridopsis,

Sous-famille : Desmobathrinae, Genre Dolichoneura, Entogonia, Leptoctenopsis, Ophiogramma, Pycnoneura

Sous-famille : EnnominaeGenre : Aventiopsis, Ballantiophora, Berberodes, Betulodes, Bryoptera, Cimicodes, Cyclomia, Epimecis, Erastria, Euclysia, Eusarca, Eutomopepla, Glena, Gyostega, Hemiphricta, Herbita, Hymenomima, Ischnopteris, Isochromodes, Leuciris, Lomographa, Macaria, Melanchroia, Melanolophia, Microgonia, Mimomma, Mimophyle, Minyolophia, Mychonia, Nematocampa, Neoblasta, Neofidonia, Nepheloleuca, Odysia, Ophthalmoblysis, Opisthoxia, Oxydia, Palyas, Paragonia, Patalene, Perigramma, Perissopteryx, Pero, Phaludia, Phrygionis, Phyle, Physocleora, Polla, Pyrinia, Rhomboptila, Semiothisa, Sericoptera, Simopteryx, Sphacelodes, Tetragonodes, Thyrinteina, Thysanopyga, Trotogonia, Trotopera

Sous-famille : GeometrinaeGenre : Chavarriella, Chloropteryx, Lissochlora, Lophochorista, Neagathia, Nemoria, Oospila, Pachycopsis, Phrudocentra, Pyrochlora, Rhodochlora, Synchlora, Tachychlora, Tachyphyle

Sous-famille : LarentiinaeGenre : Crocypus, Dyspteris, Eois, Eudulophasia, Eupithecia, Rheumaptera, Rhopalodes

Sous-famille : Oenochrominae, Genre : Ametris, Ergavia

Sous-famille : Sterrhinae Genre : Aphanophleps, Cyclophora, Dithecodes, Eumacrodes, Haemalea, Hemipterodes, Idaea, Leptostales, Lipotaxia, Lobocleta, Neothysanis, Odontoptila, Pleuroprucha, Pseudasellodes, Ptychamalia, Scopula, Semaeopus, Smicropus, Tricentra, Tricentrogyna, Xanthyris, Zalissolepis

Papillons de nuit – Hétérocères – Moths

Apatelodidae,Bombycidae,Castniidae,Cossidae,Crambidae,Dalceridae, Erebidae,Euteliidae,Geometridae,Hepialidae,Lasiocampidae,Limacodidae ,Megalopygidae,Mimallonidae,Noctuidae,Nolidae,Notodontidae,Phiditiidae, Psychidae,Pyralidae,Saturniidae,Sphingidae ,Thyrididae

Hétérocères non identifiés (must be determined)-Photo(s)(Pictures)

Bombycoidea  Latreille, 1802

Apatelodidae Neumoegen & Dyar, 1894

Mise à jour le 06 II 2020

Bombycidae Latreille, 1802

Mise à jour le 24 II 2020

Phiditiidae Minet, 1994

Mise à jour le 11 III 2020

Saturniidae Boisduval, 1837

Mise à jour le 24 IV 2020

Sphingidae Latreille, 1802

Mise à jour le 29 IV 2020

Cossoidea  Leach, 1815

Castniidae Boisduval, 1828

Mise à jour le 16 X I 2020

Cossidae Leach, 1815

Mise à jour le 17 X I 2020

Geometroidea  Leach, 1815

Geometridae (Leach, 1815)

Mise à jour le 21 XI 2020

 Hepialoidea  Stephens, 1829

Hepialidae Stephens, 1829

Mise à jour le 11 X 2020

Lasiocampoidea  Harris, 1841

Lasiocampidae Harris, 1841

Mise à jour le 21 XI 2020

Mimallonoidea  Burmeister, 1878

Mimallonidae Burmeister, 1878

Mise à jour le 21 XI 2020

Noctuoidea  Latreille, 1809

Erebidae  Leach, 1815

Mise à jour le 21 XI 2020

Euteliidae Grote, 1882

Mise à jour le 21 XI 2020

Noctuidae Latreille, 1809

Mise à jour le 22 XI 2020

Nolidae Bruand, 1846

Mise à jour le 22 XI 2020

Notodontidae Stephens, 1829

Mise à jour le 25 XI 2020

Pyraloidea  Latreille, 1809 – Photos des espèces à identifier

Pyraloidea de Guyane à identifier …

Crambidae Latreille, 1810

Mise à jour le 26 XI 2020

Pyralidae Latreille, 1809

Mise à jour le 26 XI 2020

Thyridoidea Herrich-Schäffer, 1846

Thyrididae Herrich-Schäffer, 1846

Mise à jour le 26 XI 2020

Tineoidea  Latreille, 1810

Psychidae Boisduval, 1828

Mise à jour le 26 XI 2020

Psychidae Boisduval, 1828

Zygaenoidea  Latreille, 1809

Dalceridae Dyar, 1898

Mise à jour le 26 XI 2020

Limacodidae Duponchel, 1845

Mise à jour le 26 XI 2020

Megalopygidae Herrich-Schäffer, 1855

Mise à jour le 27 XI 2020